Tel Aviv - Role Play

Tel Aviv - Role Play

are creating FIveM Server

0

patrons

$0

per month
שרת הרולפליי של פייבאם הראשון בישראל בשרת שלנו אפשר לקנות מכוניות, לסחור בסמים, לגנוב מכוניות, יש גם עבודות חוקיות, אפשר גם להיות שוטר או חובש. יש לנו מערכות מוקד משטרה מתקדמת בעלי השרת משלמים כסף
מכספם הפרטי. אנחנו צריכים כסף כדי להשאיר את השרת באוייר ולשדג אותו
נשמח אם תעזרו לנו לשלם את זה. כל שקל יתקבל
Tiers
תורם קהילה
$5 or more per month only 15 left

Includes Discord rewards
תורם קהילה
$7 or more per month only 8 left
Includes Discord rewards
Goals
$0 of $20 per month
שידרוג השרת לעוד שחקנים והכנה לשתי שרתים ואפשרות למעבר לאחסון בישראל
1 of 1
שרת הרולפליי של פייבאם הראשון בישראל בשרת שלנו אפשר לקנות מכוניות, לסחור בסמים, לגנוב מכוניות, יש גם עבודות חוקיות, אפשר גם להיות שוטר או חובש. יש לנו מערכות מוקד משטרה מתקדמת בעלי השרת משלמים כסף
מכספם הפרטי. אנחנו צריכים כסף כדי להשאיר את השרת באוייר ולשדג אותו
נשמח אם תעזרו לנו לשלם את זה. כל שקל יתקבל

Recent posts by Tel Aviv - Role Play

Tiers
תורם קהילה
$5 or more per month only 15 left

Includes Discord rewards
תורם קהילה
$7 or more per month only 8 left
Includes Discord rewards