ÜmitReva

is creating Müzik

0

patrons

$0

per month

About ÜmitReva

Tam Olarak Rap Olmayan Bu Müzik Türü Nedir?

Türk ezgilerinin radikal olarak revaç bulduğu post modern bir müzik türüdür. Radikal ezgi, özgünlüğün diğer adıdır. Türkçeyi sever. Kökeninde alaturka vardır. Hızlı bir tempoya sahiptir. Davulları serttir. Bu nedenle her ne kadar gidişatı Rap müziği andırsa da Rap müzik değildir. Ezgilerinde dinlendirici ve hareketlendirici bir tarz hâkimdir.

Güftelerine bakıldığında esaslı bir eleştiriye sahiptir. Muahezesi nefis odaklıdır. Şahsı değil davranışı eleştirir. Terbiye edici bir yanı vardır. Tembihsel bir anlatımı özümser. Lakin bu ikazı çevresine karşı değil; tamamen kendine karşı bir telkinden ibarettir. Çünkü ÜmitReva’nın müziklerinde, eleştiri kelimesinin önünde ‘öz’ ifadesi vardır. Sivri sözler yerine muğlâk bir anlatımı benimser. Çünkü insanlarla anlaşılabilecek en güzel üslup, müphem ifadelerin barındığı üsluptur. Bu agnostik anlatımda ‘yapmamalısın, etmemelisin’ türünden sivri telkinlerin yerine ‘yaptın ve böyle oldun’ gibi ifadelerle neden sonuç ilişkisi kurarak tavsiyelerde bulunur. Benzetmeci bir yaklaşımla olayları yorumlar. ÜmitReva’ya düşünce yönüyle bakıldığında ‘insanın dünyada değiştirebileceği varlık bittabi kendisidir’ anlayışı görülür.

Recent posts by ÜmitReva

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get rewards