Mecha Nic

is creating video

Select a membership level

giúp đỡ
$5
per month
tầng đầu
hỗ trợ trung bình
$10
per month
tầng hai
cao cấp
$15
per month
tầng Pro

0

patrons

$0

per month

About

mình làm video giúp những ae mới vào nghề tìm hiểu để giao lưu học hỏi giúp đỡ lẫn nhau chia sẻ kiến thức cho nhau để tạo ra xa hội tốt đẹp hơn.
Cảm ơn mọi người
How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits