Kien Bui

is creating life of saigon

0

patrons

$0

per month
Kiên Bùi xin chào!
Kiên Bùi lập kênh này để đăng những video về cuộc sống Sài Gòn. Đường phố, ẩm thực, danh lam
Cám ơn
Kiên Bùi xin chào!
Kiên Bùi lập kênh này để đăng những video về cuộc sống Sài Gòn. Đường phố, ẩm thực, danh lam
Cám ơn

Recent posts by Kien Bui