Entuzijasti za Robotiku

is creating usprešna robotička rešenja

0

patrons

$0

per month
Dolazimo iz OOŠ Vladislav Ribnikar i cilj nam je da rasprostranimo robotiku po drugim školama. Naporno radimo na postizanju naših ciljeva i kroz takmičenja, sajmove, radionice i sekciji produbljujemo intresovanje među mladima.
Tiers
Optički senzor
$5 or more per month
Ovim novcem možemo kupiti optički senzor za robota
Ultracrveni senzor
$10 or more per month
Ovim novcem možemo kupiti ultracrveni senzor za robota
Mali paket delova
$15 or more per month
Ovim novcem možemo kupiti neke delove robota
Veliki paket delova
$20 or more per month
Ovim novcem možemo kupiti značajan broj delova za robota
Srce robota
$25 or more per month
Ovim novcem možemo kupiti značajne komponente robota kao što su motori, kablovi i stabilizatori.

Svako ko donira ovu sumu imaće sastanak sa originalnom ekipom škole.

Ceo paket
$50 or more per month
Ovim novcem možemo kupiti sve što je potrbno za osnovnog robota.

Svako ko donira ovu sumu slobodan je da dođe i da nas poseti kada god imamo sekciju.

Goals
0 of 10 patrons
Kada dostignemo ovaj cilj lično ćemo se zahvaliti svima koji nas podržavaju u ovim teškim vremenima
1 of 2
Dolazimo iz OOŠ Vladislav Ribnikar i cilj nam je da rasprostranimo robotiku po drugim školama. Naporno radimo na postizanju naših ciljeva i kroz takmičenja, sajmove, radionice i sekciji produbljujemo intresovanje među mladima.

Recent posts by Entuzijasti za Robotiku

Tiers
Optički senzor
$5 or more per month
Ovim novcem možemo kupiti optički senzor za robota
Ultracrveni senzor
$10 or more per month
Ovim novcem možemo kupiti ultracrveni senzor za robota
Mali paket delova
$15 or more per month
Ovim novcem možemo kupiti neke delove robota
Veliki paket delova
$20 or more per month
Ovim novcem možemo kupiti značajan broj delova za robota
Srce robota
$25 or more per month
Ovim novcem možemo kupiti značajne komponente robota kao što su motori, kablovi i stabilizatori.

Svako ko donira ovu sumu imaće sastanak sa originalnom ekipom škole.

Ceo paket
$50 or more per month
Ovim novcem možemo kupiti sve što je potrbno za osnovnog robota.

Svako ko donira ovu sumu slobodan je da dođe i da nas poseti kada god imamo sekciju.