Entuzijasti za Robotiku

is creating usprešna robotička rešenja

Select a membership level

Optički senzor
$5
per month
Ovim novcem možemo kupiti optički senzor za robota
Ultracrveni senzor
$10
per month
Ovim novcem možemo kupiti ultracrveni senzor za robota
Mali paket delova
$15
per month
Ovim novcem možemo kupiti neke delove robota

0

patrons

$0

per month

About

Dolazimo iz OOŠ Vladislav Ribnikar i cilj nam je da rasprostranimo robotiku po drugim školama. Naporno radimo na postizanju naših ciljeva i kroz takmičenja, sajmove, radionice i sekciji produbljujemo intresovanje među mladima.
Goals
0 of 10 patrons
Kada dostignemo ovaj cilj lično ćemo se zahvaliti svima koji nas podržavaju u ovim teškim vremenima
1 of 2
How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits