דעת אמת - 'Daat Emet'

דעת אמת - 'Daat Emet'

is creating Videos

1

patron

$5

per Creating Videos for 'Daat Emet'
דעת אמת הוא ארגון שמטרתו שחרור מהדת וקידום הנאורות. מדינת ישראל פורחת על שוקת שבורה של אזרחים המתעצמים בכמות ובדרישות המנוגדות לדמוקרטיה והחירות. דעת אמת הוא הארגון היחיד בישראל שיוצא חוצץ נגד הדת, מראה את הבלי הדת , והמוסר הקלוקל המפלה בין גברים לנשים, בז לחילונים ומתעב גויים. הפתרון היחיד, כך דעת אמת סבורה, הוא שחרור אזרחים מהדת וצרופם לחשיבה ביקורתית, נאורה בעלת מוטיבציה לקידום על-פי המתודה המדעית. כדי להצליח במשימה כבירה ומוכרחת זו, אנו זקוקים לכסף . הכסף נועד לפרסם את הביקורת על הדת, לשקף את סכנתה לדמוקרטיה, להבליט את הטעויות בכתבי הקודש, כדי לעורר ספקנות שתוביל לפכחון מתעתועיי הדת.
Tiers
Pledge $5 or more per Creating Videos for 'Daat Emet'
גישה לסרטון לפני כולם
Pledge $20 or more per Creating Videos for 'Daat Emet'
גישה לסרטון לפני כולם
השם שלכם בתודות בסוף הסרטון
Pledge $30 or more per Creating Videos for 'Daat Emet'
גישה לסרטון לפני כולם
השם שלכם בתודה מיוחדת (אפשר עם תמונה) בסוף הסרטון
Pledge $100 or more per Creating Videos for 'Daat Emet'
גישה לסרטון לפני כולם
תזכו להופיע (תמונה וטקסט) בסרטון ולהביע את דעתכם

Pledge $200 or more per Creating Videos for 'Daat Emet'
גישה לסרטון לפני כולם
תזכו להופיע בתפקיד אורח בסרטון
Goals
$5 of $850 per Creating Videos for 'Daat Emet'
 הפקת סרטון "עדויות" בו ירואיינו כ 8 מרואיינים התומכים בדעת אמת ואשר יספרו
על חשיבות המפעל וחיוניותו לחברה הישראלית. אורכו המשוער של הסרטון הוא- 3 דקות
כל מרואיין/ת ידוע ומוביל בתחומו חוקרים, מדענים, מרצים, היסטוריונים ועוד
1 of 1
דעת אמת הוא ארגון שמטרתו שחרור מהדת וקידום הנאורות. מדינת ישראל פורחת על שוקת שבורה של אזרחים המתעצמים בכמות ובדרישות המנוגדות לדמוקרטיה והחירות. דעת אמת הוא הארגון היחיד בישראל שיוצא חוצץ נגד הדת, מראה את הבלי הדת , והמוסר הקלוקל המפלה בין גברים לנשים, בז לחילונים ומתעב גויים. הפתרון היחיד, כך דעת אמת סבורה, הוא שחרור אזרחים מהדת וצרופם לחשיבה ביקורתית, נאורה בעלת מוטיבציה לקידום על-פי המתודה המדעית. כדי להצליח במשימה כבירה ומוכרחת זו, אנו זקוקים לכסף . הכסף נועד לפרסם את הביקורת על הדת, לשקף את סכנתה לדמוקרטיה, להבליט את הטעויות בכתבי הקודש, כדי לעורר ספקנות שתוביל לפכחון מתעתועיי הדת.

Recent posts by דעת אמת - 'Daat Emet'

Tiers
Pledge $5 or more per Creating Videos for 'Daat Emet'
גישה לסרטון לפני כולם
Pledge $20 or more per Creating Videos for 'Daat Emet'
גישה לסרטון לפני כולם
השם שלכם בתודות בסוף הסרטון
Pledge $30 or more per Creating Videos for 'Daat Emet'
גישה לסרטון לפני כולם
השם שלכם בתודה מיוחדת (אפשר עם תמונה) בסוף הסרטון
Pledge $100 or more per Creating Videos for 'Daat Emet'
גישה לסרטון לפני כולם
תזכו להופיע (תמונה וטקסט) בסרטון ולהביע את דעתכם

Pledge $200 or more per Creating Videos for 'Daat Emet'
גישה לסרטון לפני כולם
תזכו להופיע בתפקיד אורח בסרטון