VN music

is creating video hay

Select a membership level

$1
per music sáng tạo
xin chào các bạn 
( hãy đóng góp để giúp kênh phát triển hơn )
hãy ủng hộ tôi 1USD để giúp đỡ kênh và làm những việc ý nghĩa hơn
$3
per music sáng tạo
Every month, I'll have a Patreon-live chat with all of you awesome $3+ patrons, plus all previous rewards.
$5
per music sáng tạo
You'll receive a commentary audio track about each new release so you'll know what I was thinking about each song, plus all previous rewards.

0

patrons

$0

per music sáng tạo

About

Trang tổng hợp music của VN music
Goals
$0 of $500 per music sáng tạo
much expected kiếm been $ 500USD / tháng to giúp cho việc chi phí cho việc học and làm nhiều đoạn video chất lượng than
1 of 1

Recent posts by VN music

By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 2 exclusive posts
2
Videos
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 2 exclusive posts
2
Videos
How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits