VN music

is creating video hay

0

patrons

$0

per music sáng tạo
Trang tổng hợp music của VN music
Tiers
Pledge $1 or more per music sáng tạo
xin chào các bạn 
( hãy đóng góp để giúp kênh phát triển hơn )
hãy ủng hộ tôi 1USD để giúp đỡ kênh và làm những việc ý nghĩa hơn
Pledge $3 or more per music sáng tạo
Every month, I'll have a Patreon-live chat with all of you awesome $3+ patrons, plus all previous rewards.
Pledge $5 or more per music sáng tạo
You'll receive a commentary audio track about each new release so you'll know what I was thinking about each song, plus all previous rewards.
Goals
$0 of $500 per music sáng tạo
much expected kiếm been $ 500USD / tháng to giúp cho việc chi phí cho việc học and làm nhiều đoạn video chất lượng than
1 of 1
Trang tổng hợp music của VN music

Recent posts by VN music

Tiers
Pledge $1 or more per music sáng tạo
xin chào các bạn 
( hãy đóng góp để giúp kênh phát triển hơn )
hãy ủng hộ tôi 1USD để giúp đỡ kênh và làm những việc ý nghĩa hơn
Pledge $3 or more per music sáng tạo
Every month, I'll have a Patreon-live chat with all of you awesome $3+ patrons, plus all previous rewards.
Pledge $5 or more per music sáng tạo
You'll receive a commentary audio track about each new release so you'll know what I was thinking about each song, plus all previous rewards.