Yaron Kalir

Yaron Kalir

is creating better life for Dooby

1

patron
תכירו את דובי, כלב גדול יפה ומרשים.
כנראה פירינאי מעורב בכל טוב
דובי ננטש ע"י בעליו הקודמים ונמצא כשהוא משוטט לצד הכביש במצב של תת משקל והזנחה.
הוא טופל במסירות וכעת מוכן למצוא בית יציב ואוהב לכל החיים. 

כבר 5 חודשים שאני מנסה למצוא לדובי המתוק משפחה חדשה שתעניק לו את החום והאהבה שהוא ראוי לה. בנתיים לצערי עד שנמצא פתרון אחר דובי נמצא כעת בפנסיון בעמק חפר, ולא אוכל להמשיך לממן את השהות שלו עוד הרבה זמן.

אני פותח את הדף הזה על מנת לגייס כספים למימון המשך הטיפול בדובי עד למציאת משפחה מאמצת  :)
מעוניינים להכיר את דובי? אשמח שתצרו איתי קשר.
 Tiers
Dooby's Friend - חבר של דובי
$5 or more per month
חברים של דובי יקבלו עדכון חודשי על מצבו ואת אהבתו לעולמי עד
Scooby Dooby Doo ! סקובי דובי דו
$10 or more per month
 חברים של דובי יקבלו עדכון חודשי על מצבו ואת אהבתו לעולמי עד 
Goals
1 of 30 patrons
כשנגיע ל30 חברים נשלח וידאו תודה מדובי
1 of 1
תכירו את דובי, כלב גדול יפה ומרשים.
כנראה פירינאי מעורב בכל טוב
דובי ננטש ע"י בעליו הקודמים ונמצא כשהוא משוטט לצד הכביש במצב של תת משקל והזנחה.
הוא טופל במסירות וכעת מוכן למצוא בית יציב ואוהב לכל החיים. 

כבר 5 חודשים שאני מנסה למצוא לדובי המתוק משפחה חדשה שתעניק לו את החום והאהבה שהוא ראוי לה. בנתיים לצערי עד שנמצא פתרון אחר דובי נמצא כעת בפנסיון בעמק חפר, ולא אוכל להמשיך לממן את השהות שלו עוד הרבה זמן.

אני פותח את הדף הזה על מנת לגייס כספים למימון המשך הטיפול בדובי עד למציאת משפחה מאמצת  :)
מעוניינים להכיר את דובי? אשמח שתצרו איתי קשר.
 Recent posts by Yaron Kalir

Tiers
Dooby's Friend - חבר של דובי
$5 or more per month
חברים של דובי יקבלו עדכון חודשי על מצבו ואת אהבתו לעולמי עד
Scooby Dooby Doo ! סקובי דובי דו
$10 or more per month
 חברים של דובי יקבלו עדכון חודשי על מצבו ואת אהבתו לעולמי עד